Mobilni w Kulturze 2021

“Mobilni w Kulturze” to program wsparcia indywidualnego przedstawicieli warszawskich środowisk twórczych organizowany przez Biuro Kultury Urzędu m.st Warszawy, którego operatorem w 2021 roku jest Fundacja Inna Przestrzeń. 

W ramach programu, osoby fizyczne – artystki/artyści, osoby działające w sferze kultury i sztuki – mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy/projektu w kwocie 5000 zł brutto, 7000 zł brutto lub 9000 zł brutto.

Wnioski rozpatrywane są na drodze konkursu przez niezależnych ekspertów.

Budżet programu przeznaczony na wsparcie inicjatyw/projektów wynosi 900 000 zł.

PRZEBIEG PROGRAMU:

23 czerwca
Otwarcie naboru wniosków

arrow
arrow

28 czerwca
spotkanie informacyjne dot. programu

11 lipca
zamknięcie naboru wniosków

arrow
arrow

od 12 lipca
ocena wniosków

do 6 sierpnia
ogłoszenie wyników

arrow
arrow

do 31 października
realizacja inicjatyw

do 30 listopada
sprawozdanie inicjatyw

arrow
Skip to content